T.V PhARO

PhARO is een gezellige tennisvereniging in Rotterdam Oost. Tennisvereniging PhARO is eind 2002 ontstaan uit een fusie tussen twee tennisverenigingen uit Rotterdam Oost (deelgemeente Prins Alexander); L.T.C Phoenix, dat sinds 1968 gevestigd was op het tennispark aan de Lieven de Keystraat en Tennisvereniging Alexandria’66 dat vanaf 1969 eveneens gevestigd was aan de Lieven de Keystraat, maar sinds de jaren ’80 op het tennispark Oosterflank.
 
De namen van de oude verenigingen zijn terug te vinden in de naam: Phoenix Alexandria Rotterdam Oost (PhARO).
 
In het voorjaar van 2012 is het park gemoderniseerd en wordt er getennist op all weather banen.
 
Het postadres van de vereniging is: Postbus 8005, 3009 AA Rotterdam
 
Het telefoonnummer van de kantine is 010 - 4561395
 
T.V. PhARO
Leningradweg 50
3066 SH Rotterdam
 
Openingstijden
 
Seizoensopening
Met ingang van 2012 beschikt TV PhARO over all weather banen waardoor er in principe gedurende het gehele jaar gespeeld kan worden. Vanaf 1 maart tot en met 1 december is het park dagelijks geopend. In de winterperiode (december, januari en februari) is het park beperkt open.
 
Openingstijden park van maandag tot en met vrijdag
Van 09.00 uur tot 23.00 uur (spelen tot 22.30).
 
Weekendopening
Van 09.00 uur tot 17.00 uur.
 
Bijzonderheden
Op maandagavonden is geen vrijspel mogelijk i.v.m. de pasjesavond voor de senioren (ieder seniorlid is vrij hieraan deel te nemen). 
Op maandagochtend en vrijdagochtend is er i.v.m. de pasjesochtend beperkt of geen vrijspel mogelijk tot 12.30.
Op competitiezaterdagen is geen vrijspel mogelijk (behalve tijdens de voorjaarscompetitie, tot 12.00 uur).
Op competitiezondagen is geen vrijspel mogelijk (behalve na afloop van de wedstrijden)
Op overige competitiedagen is wel vrijspel mogelijk op 1 of 2 velden.
Woensdagmiddagen zijn bestemd voor jeugdactiviteiten, vrijspel voor senioren kan dan soms beperkt zijn.
 
Feestdagen
Op feestdagen zoals 1e Paasdag en 1e Pinksterdag is het park in principe geopend, tenzij anders vermeld.
 
Tennisvereniging PhARO ligt aan de Leningradweg in de wijk Oosterflank nabij metrostation Prinsenlaan in deelgemeente Rotterdam Prins Alexander. De banen liggen op hetzelfde sportcomplex als de voetbalvelden van Alexandria'66.
 
Het park heeft all weather banen (AAtennisrood). Het tennispark beschikt over 7 banen, die allen voorzien zijn van baanverlichting.
 
Baanhuur
Het tarief is € 15,- per uur per baan d.w.z. dus ongeacht het aantal personen. Voor twee aaneengesloten uren is het € 25,- per baan (NB Het huren van twee banen voor één uur is wel € 30,-). Gelieve het bedrag per pin te betalen aan de bar.
 
Het is ook mogelijk een seizoenscontract af te sluiten, dit is voordeliger dan losse baanhuur. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de penningmeester.
 
Introducé
Het tarief voor een introducé is € 7,50 per persoon per dagdeel, en voor jeugd € 5,- per dagdeel. Gedurende dit dagdeel heeft een introducé dezelfde rechten en plichten als een lid. Men dient geïntroduceerd te worden door een lid dat in het bezit is (en deze kan tonen) van een geldig PhARO KNLTB-pasje. Een introducé pasje is te verkrijgen achter de bar.
 
Ereleden
De voorgangers van TV PhARO hadden beide een ere-voorzitter:
 
Ton Hamers, oud voorzittervan TV Alexandria, en Cees Hellinga, oud voorzitter van LTV Phoenix.
 
In 2012 hebben de leden van TV PhARO deze twee ere-voorziters "herbenoemd" tot erevoorzitter van TV PhARO.
 
In 2011 is Jan Scherpenberg door de Algemene Ledenvergadering postuum benoemd tot Lid van Verdienste van de vereniging.
 
In 2013 heeft de Algemene Ledenvergadering Frank Hamers benoemd tot Lid van Verdienste van de vereniging.
 
In 2016 zijn Maarten en Claudia van Kesteren door de Algemene Ledenvergadering benoemd tot Lid van Verdienste van de vereniging
 
In 2017 is Hennie van Straten door de Algemene Ledenvergadering benoemd tot Lid van Verdienste van de vereniging.
 
In 2018 is Louis Overboom benoemd tot Erelid.
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 10 456 1395

Address

Leningradweg 50
3066 SH Rotterdam