Uitnodiging ALV 5 februari

28 januari 2019

    Uitnodiging Algemene Ledenvergadering TV Pharo

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van TV Pharo op dinsdag 5 februari 2019 in het clubgebouw aan de Leningradweg 50
Zaal open 19.30 uur – Aanvang 20.00 uur 

AGENDA
 
1.         Opening
2.         Vaststelling verslag ALV  23 febr en 15 maart2018                                    bijlage
3.         Mondeling Jaarverslag 2018 TV Pharo door  de voorzitter                         mondeling
4.         Jaarrekening 2018 TV Pharo                                                                      bijlage
5.         Verklaring kascontrolecommissie
6.         Vaststelling contributies 2019 
7.         Rotterdampas
8.         Nieuwe toegangspoort
8.         Vaststelling begroting 2019                                                                         bijlage
9.         Verkiezing kascontrolecommissie                                                                 mondeling
10.       Rondvraag
11.       Sluiting
 
 
De bijlages zijn vanaf heden te vinden op de website www.tvpharo.nl  of kunnen worden opgevraagd bij het bestuur via [email protected]
Iedereen die van plan is de Algemene Ledenvergadering bij te wonen, wordt geacht deze stukken voorafgaand aan de vergadering te hebben doorgenomen.
 
Mochten leden andere onderwerpen op de ALV willen behandelen dan nu op de agenda staan dan kan dat als deze, ondersteund door tenminste 4 andere leden, voor 2 februari  2019 bij het bestuur zijn ingediend. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Bestuur TV Pharo
 

Uitnodiging ALV 2019 Verslag ALV 23 februari 2018 Begroting 2019 Notulen ALV 15 maart 2018 Jaarrekening Pharo 2018

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 10 456 1395

Address

Leningradweg 50
3066 SH Rotterdam